Polish

Karta zniesienia kary śmierci (Lizbona, Portugalia)

Karta zniesienia kary śmierci została uchwalona w roku 1867, a oryginalny dokument jest przechowywany w Archiwum Narodowym Torre do Tombo w Lizbonie, Portugalii.

Jest to jeden z pierwszych przykładów trwałego zniesienia kary śmierci ujętego w krajowym porządku prawnym w Europie.

Karta ta promuje wartości, które są obecnie wyrażone w ramach praw podstawowych Unii Europejskiej.